Fråga facket Fråga facket

LOs vice ordförande Ulla Lindqvist: Regeringens agerande oerhört nonchalant

Idag har regeringen fattat beslut om ersättningsnivåerna för det aktivitetsstöd som ska utgå till personer som utförsäkras från sjukförsäkringen vid årsskiftet. LO är mycket kritiska till hur regeringen hanterat frågan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Regeringen har agerat oerhört nonchalant. Sedan beslutet om den nya tuffa sjukförsäkringen togs 2008 har man haft 18 månader på sig att ge besked om vad de som knuffas ut från sjukförsäkringen ska leva på. Först när det är några dagar kvar till årsskiftet lyckas man komma till beslut. Genom sin hantering av frågan har regeringen visat på bristande förmåga att följa upp sina egna reformer och dessutom skapat oro hos alla dem som inte har vetat hur de ska klara sin försörjning, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

Tidigare har beskedet från regeringen varit att det aktivitetsstöd som ska utgå till de utförsäkrade ska vara i nivå med ersättningen från a-kassan, för den som är berättigad till ersättning därifrån. Nu är beskedet istället att ersättningen ska vara 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, dock med samma tak som i a-kassan.

Regeringen uppger att de flesta som utförsäkras nu kommer att få högre ersättning efter årsskiftet. Det är ett påstående som LO ställer sig frågande till. Taket i sjukförsäkringen är 26 750 kronor och taket i a-kassan är 18 700. Nästan 4 av 5 löntagare har idag inkomster som överstiger taket i a-kassan.

– Först backade regeringen och införde vissa undantag från regeln om prövning mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning. Nu backar man igen och säger sig höja ersättningsnivåerna för dem som utförsäkras. Detta visar mer än något annat hur illa genomtänkt regeringens reform av sjukförsäkringen är. Om regeringen hade lyssnat till de många remissinstanser som varnade för effekterna av den nya tuffa sjukförsäkringen hade man inte behövt lappa och laga på det sätt man gjort de senaste veckorna, säger Ulla Lindqvist.

– LO kräver att sjukförsäkringen görs om från grunden. Vi behöver en sjukförsäkring som är trygg, rättvis och rättssäker. Ett första steg på vägen är att slopa de oflexibla tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och ettårsgränsen för sjukpenningen. Alla sjukpenningärenden borde prövas individuellt och man måste ta hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

För mer information kontakta LOs pressinformation.