Fråga facket Fråga facket

LOs viceordförande Ulla Lindqvist om Rehabiliteringsrådet: - Bra att rehabiliteringsfrågorna uppmärksammas men rådet skulle behöva en bredare kompetens

Regeringen har tillsatt ett Rehabiliteringsråd som ska bistå regeringen i frågor med koppling till rehabiliteringsområdet. LO anser att syftet är lovvärt och välkomnar en nationell genomlysning av rehabiliteringsfrågorna, men tycker att rådet behöver ha ett bredare perspektiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Rådets fokus ligger framför allt på medicinska frågorna och även om de viktiga så är de bara en del av rehabiliteringen. Eftersom syftet är att människor ska kunna återgå till arbetslivet och där delta efter sin förmåga, är den arbetslivsinriktade rehabiliteringen minst lika viktig. Rådet borde därför också tillvarata kunskap från oberoende experter som arbetar med eller i nära anslutning till rehabilitering, säger Ulla Lindqvist.
– Rehabilitering är inte endast sjukvård, utan också ett arbete som bedrivs på arbetsplatsnivå. Experter på arbetslivsinriktad rehabilitering – och på de konkreta branscher, yrken och arbetsplatser som arbetslivet består av – är arbetsmarknadens parter. Därför bör representanter för arbetsmarknadens parter ingå som ledamöter i kommittén.

För mer information kontakta LOs pressinformation