Fråga facket Fråga facket

Makteliten – i en klass för sig

Ekonomi LO presenterar idag sin 14 rapport i serien om maktelitens inkomster: ”Makteliten – i en klass för sig”. Rapporten visar att år 2012 hade de 200 toppositionerna i snitt en årlig inkomst som en vanlig industriarbetare behöver 17 år för att arbeta ihop.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det som sticker ut mest i rapporten är de 50 representanterna för näringslivet. Vd:arna på de största svenska bolagen har inkomster som är 46 gånger den vanlige industriarbetarens. Eller annorlunda uttryckt, lika mycket som en industriarbetare arbetar ihop under sin livstid.

Inkomstskillnaderna mellan makthavarna och de breda löntagargrupperna har stor betydelse för vilka beslut som fattas i samhället. Detta gäller i både politiken och näringslivet, såväl som i andra delar av samhället. Med rapporten Makteliten försöker LO-ekonomerna synliggöra de ekonomiska villkoren för dem med stor makt. De stora och växande inkomstskillnaderna i samhället påverkar inte bara politiska beslut utan sannolikt också hur frågor om klass och klyftor skildras i den offentliga debatten.

I årets rapport ingår även en genomgång av senare års forskning om sambandet mellan inkomstkoncentration och finansiell stabilitet. Flera forskare tycker sig se att ökad inkomstkoncentration leder till växande skuldsättning, med negativ påverkan på stabiliteten i det finansiella systemet.

Rapporten visar också att bara var fjärde person i makteliten är en kvinna. Deras inkomst är dessutom bara en tredjedel av männens. Samtidigt som antalet kvinnor blir fler – i årets rapport sammanlagt 48 kvinnor – så har männens inkomster fortsatt att dra ifrån.