Fråga facket Fråga facket

Makteliten – klyftorna större än någonsin

LO presenterar idag sin sextonde rapport i serien om maktelitens inkomster: ”Makteliten – klyftorna större än någonsin”. Rapporten visar att inkomstskillnaden mellan en vanlig löntagare och makteliten i samhället är den största i modern tid. År 2014 hade de 200 toppositionerna i snitt en årlig inkomst före skatt motsvarande 18 industriarbetarlöner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Näringslivets direktörer är i en klass för sig. Idag går det knappt 54 industriarbetarlöner på en genomsnittlig näringslivstopps inkomst. Det betyder att en toppchef inom näringslivet i snitt har en inkomst på mer än 1, 5 miljoner kronor i månaden, att jämföra med en industriarbetare som tjänar 28 300 kronor i månaden.

LO har också undersökt skillnaderna mellan en VD inom näringslivet och en låginkomsttagare. Det visar sig att den förstnämnde i snitt har en inkomst som är 77 gånger större än en vuxen utan gymnasieutbildning som arbetar i hotell- och restaurangbranschen med den lägsta avtalade lönen på knappt 20 000 kronor i månaden.

Med rapporten vill LO synliggöra de ekonomiska villkoren för dem med stor makt. Undersökningen speglar makt­elitens inkomstutveckling mellan 1950-2014 och omfattar närmare 200 maktpositioner. Undersökningen omfattar anställda på maktpositioner inom bl.a. näringsliv, politik och ekonomi.

Stora inkomstskillnader mellan makthavare och de breda löntagargrupperna har troligen stor betydelse för vilka beslut som fattas i samhället. De stora och växande inkomstskillnaderna i samhället påverkar inte bara politiska beslut utan sannolikt också hur frågor om klass och klyftor skildras i den offentliga debatten.

Rapporten visar också att endast var fjärde person i makteliten är en kvinna. Deras inkomst är 34 procent av männens. Jämställdheten bland makteliten går långsamt framåt. Även om antalet kvinnor inom makteliten ökar något så fortsätter männens inkomster att vara betydligt högre.

I årets rapport ingår också en granskning av den globala arbetsmarknaden för högt uppsatta chefer. De höga VD-lönerna brukar vanligtvis motiveras av att ersättningen behöver vara konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv för att kunna attrahera kompetenta ledare. Bilden av en global arbetsmarknad för näringslivstoppar kan starkt ifrågasättas. Vår undersökning visar tvärtom att personer på ledande poster som har ett annat medborgarskap än det som är företagets hemvist är mycket ovanliga. VD-posterna tillsätts istället främst genom inhemska internrekryteringar.

Läs rapporten här