Fråga facket Fråga facket

Makteliten – svävar ovanför

LO presenterar idag sin fjortonde rapport i serien om maktelitens inkomster: ”Makteliten – svävar ovanför”. Rapporten visar att år 2013 hade de 200 toppositionerna i snitt en årlig inkomst före skatt motsvarande 17 industriarbetarlöner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De 50 representanterna för näringslivet är i en klass för sig. Vd:arna på de största svenska bolagen har inkomster som är 50 gånger den vanlige industriarbetarens. Eller annorlunda uttryckt: mer än en industriarbetare arbetar ihop under sin livstid.

Stora inkomstskillnader mellan makthavare och de breda löntagargrupperna har troligen stor betydelse för vilka beslut som fattas i samhället. Detta gäller inom politik, näringsliv och andra delar av samhället.

Med rapporterna om maktelitens inkomster försöker LO-ekonomerna synliggöra de ekonomiska villkoren för dem med stor makt. De stora och växande inkomstskillnaderna i samhället påverkar inte bara politiska beslut utan sannolikt också hur frågor om klass och klyftor skildras i den offentliga debatten.

Rapporten visar också att endast var fjärde person i makteliten är en kvinna. Deras inkomst är 40 procent av männens. Samtidigt som antalet kvinnor inom makteliten ökar något så fortsätter männens inkomster att vara betydligt högre.

I årets rapport ingår även en översikt av banksektorns höga löner. De senaste 11 åren har de fyra storbankernas Vd:ar fått 6 procent i årlig löneökning medan arbetarna fått 2,8 procent årligen.

Under bankkrisen 2008-2009 föll de internationella bankernas Vdlöner med 40 procent, medan de i Sverige sjönk med 7 procent.

Ersättningarna i den svenska banksektorn verkar inte ändras i takt med vinsterna utan har större samband med storleken på balansomsättningen.

Läs hela rapporten här