Fråga facket Fråga facket

Maktelitens inkomster drar ifrån

Skillnaden mellan maktelitens inkomster och en industriarbetarlön har aldrig tidigare varit så stora som de är nu. Det visar LOs rapport ”Makteliten – mycket vill ha mer”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO har granskat inkomsterna för makteliten mellan 1950 och 2007. I denna grupp ingår 198 elitpositioner hämtade från tre olika elitgrupper – den ekonomiska, den demokratiska och den byråkratiska eliten. Rapporten från LO visar att den genomsnittliga inkomsten för makteliten under 2007 motsvarade 18 industriarbetarlöner. 1998 var motsvarande siffra 12,5 industriarbetarlöner.

Det är framförallt den ekonomiska eliten, bestående av 50 verkställande direktörer i näringslivet, som drar ifrån. Denna grupp har fått kraftigt ökade inkomster i förhållande till en industriarbetare de senaste årtiondena. Den ekonomiska eliten hade en genomsnittlig inkomst på nästan 51 industriarbetarlöner under 2007.

- Företagsledarnas inkomster stämmer inte alls överens med den ekonomiska situation som många företag är i idag. Samma direktörer som nu varslar anställda och ber om statligt stöd har haft en extrem utveckling av sina inkomster de senaste åren, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Rapporten gör även en särskild genomgång av inkomsterna för de högsta cheferna på de stora svenska riskkapitalbolagen. Dessa positioner har under senare fått allt mer inflytande över svenskt näringsliv, i takt med att riskkapitalbolagen har tagit kontroll över flera av Sveriges större industri- och tjänsteföretag. Under 2007 hade de ledande personerna i de tio största svenska riskkapitalbolagen i genomsnitt inkomster motsvarande 95 industriarbetarlöner.

- Trots den extrema krissituation som Sverige är i nu kan vi se hur direktörer agerar oansvarigt och plockar ut orimligt höga inkomster. Samtidigt står vi inför en avtalsrörelse 2010 och ska hantera våra medlemmars krav på löneökningar, säger Per Bardh.

- Det känns förhoppningsfullt att finansminister Anders Borg nu så tydligt tagit avstånd från bonuskulturen inom näringslivet. Nu måste han ta initiativ till samtal med berörda parter om bonussystemen, säger Per Bardh.

Hela rapporten finns att ladda ner på LOs hemsida.

För mer information kontakta LOs pressinformation.