Fråga facket Fråga facket

Marknadsdriven skola inte likvärdig

Möjligheterna att göra vinst på svensk skola måste begränsas. Det beslutade LOs kongress idag. Under den kommande kongressperioden ska LO verka för att skolan ska drivas utifrån demokratiska beslut – inte av bolag med stora vinstintressen.   


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En god och likvärdig skolgång är varje barns rättighet. Trots det minskar likvärdigheten i den svenska skolan. LO ser allvarligt på utvecklingen, som i förlängningen riskerar att leda till ökade klyftor och ett mindre jämlikt samhälle.  

Kongressens beslut innebär att LO nu vill se över finansieringen i skolan i sin helhet. Vidare slår man fast att möjligheten till vinstutdelning för skolbolagen bör begränsas. 

Som ett led i detta anser LO-kongressen att det är hög tid att införa någon form av etableringskontroll och reglering som tar oss bort från skolan som en fri marknad. Sverige ska ha ett rättssäkert och likvärdigt skolväsende.