Fråga facket Fråga facket

Meddelarfrihet även i privata företag

Alla anställda, även de som arbetar i ett privat företag, bör ha samma rätt att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats och även kunna uttrycka sina åsikter och föra fackliga samtal, utan risk för påföljd. Det beslutade LO-kongressen och menar att det krävs ett starkare skydd än det förslag till lagändring som presenterats hittills.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Idag gäller ett grundlagsstadgat skydd för alla offentliganställda som larmar medierna om vad som sker på arbetsplatsen. Men anställda i offentligt finansierade verksamheter som bedrivs av privata aktörer har inte samma skydd. Där gäller istället en stark lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. 

– Det innebär att medborgarna inte har samma insyn i sådan verksamhet vilket kan sägas strida mot regeringsreformens (grundlagens) intentioner, skriver Byggnadsarbetareförbundet i Stockholm-Gotland i en motion till kongressen.

LO-kongressen håller med om att lojalitetsplikten, som verkar tolkas allt mer drakoniskt av arbetsgivare och domstolar, är för sträng. Det förslag till stärkt meddelarskydd för privatanställda som kom härom året var utmärkt och gav ett likvärdigt skydd som för offentliganställda. Men ännu har det inte resulterat i ny lagstiftning. Kongressen gav därför LO i uppdrag att påverka de politiska partierna om vikten av meddelarskydd även för privatanställda.