Fråga facket Fråga facket

Minst 70 procent av lönen i pension

Förläng rätten till sjukersättning till 67 år, så att den som är utsliten inte tvingas ta ut pensionen i förtid. Och inför en ”gas” i pensionssystemet som höjer pensionerna när det uppstår överskott, precis som dagens ”broms” sänker dem vid underskott.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är några av förslagen till reformer för ett hållbart pensionssystem, som LOs pensionsutredning presenterar idag, tisdag.

– Alla ska kunna räkna med minst 70 procent av slutlönen i pension, precis som prognosen var när dagens pensionssystem infördes, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

För en industriarbetare skulle det innebära 14 300 kronor i månaden och för en kommunalare 12 700 kronor. Det ska jämföras med låginkomstgränsen som idag motsvarar 11 500 kronor efter skatt.

Idag kan en LO-arbetare bara räkna med 60 procent av slutlönen i pension. Ett sätt att höja pensionen är att skjuta upp sitt pensionsuttag. Förutom förlängd rätt till sjukersättning, och en ”gas” som räknar upp pensionerna vid överskott, föreslår LO därför en rad åtgärder för att förbättra människors förutsättningar att jobba längre än till 63,8 år, som idag är den genomsnittliga pensionsåldern i LO-yrken.

Bland annat föreslås att Arbetsmiljöverket ska kunna utdöma sanktioner för arbetsgivare som inte lever upp till sitt ansvar vad gäller arbetsanpassning och rehabilitering. LO vill också avskaffa premiepensionen och på sikt höja avgifterna till det allmänna pensionssystemet.

-Vi behöver ett rejält omtag i pensionsfrågan. Systemet är inte anpassat till hur arbetslivet ser ut i dag, säger Tobias Baudin.

Läs hela rapporten här.