Fråga facket Fråga facket

Ny internationell rapport: Större löneskillnader mellan könen

Det globala lönegapet mellan män och kvinnor är mycket högre än officiella siffror hittills visat. Den ekonomiska krisen slår dessutom nu särskilt hårt mot kvinnor i utvecklingsländer. Samtidigt uppger en tredjedel av världens kvinnor att de har utsatts för våld i arbetet, i samhället eller i hemmet, vilket förutom det mänskliga lidandet också leder till globala ekonomiska kostnader. Det visar IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen, i en ny rapport som presenteras inför kvinnodagen den 8 mars.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Siffrorna i den nya IFS-rapporten är alarmerande. Det måste vara en prioriterad fråga för regeringar, internationella organisationer, arbetsgivare och fackföreningar över hela världen att ta kvinnors situation på allvar. Rapporten visar dessutom att den ekonomiska krisen nu snabbt kan göra situationen för världens kvinnor ännu värre, säger Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande och ansvarig för jämställdhetsfrågor.

Enligt IFS-rapporten är det globala lönegapet mellan män och kvinnor 22 procent vilket kan jämföras med tidigare officiella uppskattningar på 16 procent. IFS visar också att löneskillnaderna är större i privat sektor än i offentlig och att skillnaderna ökar med åldern. Samtidigt visar siffrorna att fackligt medlemskap och kollektiva förhandlingar leder till en mer jämställd löneutveckling.

IFS har också undersökt vilken effekt den ekonomiska krisen har på jämställdheten. Enligt rapporten är de som drabbas särskilt hårt av ekonomisk nedgång kvinnor i utvecklingsländer i allmänhet och kvinnor som arbetar inom industri och jordbruk i synnerhet. IFS pekar särskilt på trenden mot allt fler osäkra och tidsbegränsade anställningar. Dessa jobb är ofta de första som försvinner i den ekonomiska nedgången. Miljontals kvinnliga migrantarbetare riskerar just nu att bli arbetslösa eller har redan blivit det, enligt rapporten.

Ett speciellt kapitel i rapporten handlar om våld mot kvinnor. I en del undersökta länder uppger en majoritet av kvinnorna att de någon gång utsatts för fysiskt eller psykiskt våld. I genomsnitt har en tredjedel av världens kvinnor utsatts för våld i hemmet, på jobbet eller i samhället. Förutom de mänskliga kostnaderna beräknar IFS-rapporten de globala ekonomiska kostnaderna för våld mot kvinnor till, lågt räknat, tiotals miljarder dollar.

IFS rapport ”Gender (in)equality in the labour Market” är baserad på 300 000 tillfrågade i 20 länder.

Rapporten kan läsas i sin helhet på IFS hemsida: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/GAP-09_EN.pdf

För mer information kontakta LOs pressinformation.