Fråga facket Fråga facket

Ny LO-rapport: En modern och hållbar arbetslinje

Arbetsmarknad Idag presenterar det förbundsgemensamma LO-projektet "Arbetsmarknaden efter krisen sin slutrapport. Den bygger på omfattande analyser av svensk arbetsmarknad och visar bland annat att polariseringen på arbetsmarknaden tilltar, att löntagarnas omställningsförmåga är försvagad och att risker och ansvar individualiseras när staten på flera sätt drar sig tillbaka.Projektet försvarar den svenska modellen och formulerar en ny, modern och hållbar arbetslinje för 2010-talets arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

-  För oss går vägen mot full sysselsättning, små inkomstskillnader och trygga och utvecklande jobb alltid genom en stark svensk modell, där den generella välfärden och partsmodellen med starka kollektivavtal är två bärande hörnpelare. Staten måste ta ett betydligt större ansvar och sluta vältra över ansvaret för allvarliga samhällsproblem på enskilda individer, säger projektledaren och LO-utredaren Ulrika Vedin.

Regeringens jobbpolitik klarar inte att hantera de krav på utbildning, kompetens, omställning och god hälsa som dagens arbetsmarknad ställer. Istället försämras matchningen och förmågan att bryta den höga arbetslösheten.  Vår arbetslinje är både förebyggande och stödjande. Den börjar redan innan arbetslivet och satsar på en gymnasieskola som verkligen stödjer etableringen på arbetsmarknaden, den stärker det goda och hållbara arbetet, erbjuder betydligt fler arbetslösa en arbetsmarknadsutbildning, säkerställer inkomstryggheten samt underlättar för det växande antalet långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta att få utvecklande arbeten.

-  Vi måste byta ut dagens misslyckade jobbpolitik mot en ny arbetslinje som är anpassad till 2010-talets arbetsmarknad. Vår arbetslinje är modern därför att den satsar på det goda, utvecklande och välbetalda arbetet och det livslånga lärandet, och den är hållbar därför att den stärker individen, ökar jämställdheten och minskar klyftorna i samhället, säger projektledaren och LO-ekonomen Thomas Carlén.