Fråga facket Fråga facket

Ny LO-rapport: Mer utbildning krävs i arbetsmarknadspolitiken

Idag får endast en av fyra arbetslösa del av insatser som stärker kompetens och ökar chansen till arbete. Regeringen bör därför snarast tillsätta en kommission som utreder möjligheten att öka utbildningsinnehållet i arbetsmarknadspolitiken. Det menar LO i den nya rapport om svensk arbetsmarknadspolitik 2014 som presenteras idag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sedan 2013 utvärderar LO innehållet i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Årets rapport blir ett bokslut över den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik. Slutsatsen är tydlig: alliansens omläggning av arbetsmarknadspolitiken har försvagat dess innehåll.

Antalet arbetslösa i program var under 2014 kvar på höga nivåer och det är garantiprogrammen, jobb och utvecklingsgarantin liksom jobbgarantin för unga, som är de största insatserna. Rapporten visar också att polariseringen på arbetsmarknaden ökar. De som saknar gymnasieexamen drabbas hårdast och har störst risk att bli långtidsarbetslösa.

Den tidigare så viktiga arbetsmarknadsutbildningen fortsätter att prioriteras ner. Under 2014 fick endast 14 procent av programdeltagarna tillgång till förberedande eller yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Tillträdet till utbildningsinsatserna har senarelagts och ökningen sker i huvudsak inom den förberedande utbildningen.

LO kräver att regeringen tillsätter en kommission som får till uppdrag att se över de behov som finns och möjligheten att öka utbildningsinnehållet i arbetsmarknadspolitiken. Till kommissionen bör representanter från det reguljära utbildningssystemet och arbetsmarknadens parter bjudas in.

Läs hela rapporten här