Fråga facket Fråga facket

Ny LO-rapport: ”Stora skulder och höga bostadspriser - fem reformförslag”

Ekonomi LO-ekonomerna presenterar på torsdag en ny rapport om hushållens skuldsättning och bostadspriserna. I rapporten lägger också LO-ekonomerna fram fem konkreta reformförslag för att skapa ökad finansiell stabilitet och minska riskerna vid ett eventuellt bostadsprisfall.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svenska folket är idag mer skuldsatta än man varit i modern tid. Den höga skuldsättningen är en spegelbild av att bostadspriserna ökat mycket kraftigt de senaste 15 åren. Riksbanken har sedan år 2010 valt att bedriva en penningpolitik som i delar motiveras utifrån behovet att dämpa hushållens skuldsättning. Riksbankens agerande har sannolikt bidragit till att förvärra den redan mycket höga svenska arbetslösheten, konstaterar LO-ekonomerna i sin rapport.

Medverkande:
Torbjörn Hållö, LO-ekonom
Ola Pettersson, LOs chefsekonom

Tid: Torsdag 27 juni kl 9:00

Plats: Inforum, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm

Välkomna!