Fråga facket Fråga facket

Ny LO-rapport: Visstidsanställningar på historiskt hög nivå

Tidsbegränsade anställningar – visstidsanställningar – har ökat stadigt de senaste fem åren och är nu uppe på historiskt höga nivåer. Drygt hälften - 52 procent - av unga vuxna har ett tidsbegränsat jobb. Vanligast är det inom hotell och restaurangbranschen. Det visar en ny rapport som LO presenterar (http://www.lo.se/start/lo_fakta/anstallningsformer_ar_2014) i dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Av samtliga anställda är nu 15,2 procent tidsbegränsat anställda. Det motsvara 618 000 personer. Dagens nivåer är de näst högsta som uppmätts och överträffas bara av år 2007, året före finanskrisen.

De tidsbegränsade jobben är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. Bland arbetare är 20 procent visstidsanställda, jämfört med 12 procent av tjänstemännen. I antal personer räknat motsvarar det 343 000 arbetare och 260 000 tjänstemän.

Skillnaden blir ännu större om man tar hänsyn till klass och kön. 25 procent av arbetarkvinnorna har ett tidsbegränsat jobb men bara 10 procent av de manliga tjänstemännen.

Visstidsjobb är framför allt vanligt bland unga vuxna. Av alla anställda i åldern 16-24 år har drygt hälften, 52 procent, en tidsbegränsad anställning. I högre åldrar minskar andelen och bland 55-64 åringar är endast sex procent visstidsanställda.

Det är främst inom sektorerna hotell och restaurang som de tidsbegränsade anställningar förekommer. Bland arbetare i hotell och restaurangbranschen har 43 procent ett tidsbegränsat arbete. Närmast efter kommer sociala tjänster (hemtjänst och liknande), uthyrning och fastighetsservice (lokalvård och liknande), utbildning och detaljhandel, där cirka 30 procent av arbetarna är visstidsanställda.

Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare är det inom tillverkningsindustri och byggverksamhet, med nio respektive åtta procent.

På frågan om vilken anställningsform de tidsbegränsat anställda själva skulle föredra så svarar 70 procent att de föredrar en fast anställning. Om heltidsstuderande räknas bort ökar andelen till 79 procent.