Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Bygg fler lägenheter och effektivisera bostadsmarknaden.

Dagens situation på bostadsmarknaden leder till ökad arbetslöshet och produktionsbortfall i Sveriges ekonomi. Samhället måste därför ta viktiga steg för att avhjälpa bostadsbristen genom att bygga fler lägenheter och effektivera bostadsmarknaden. Det skulle öka sysselsättningen, både genom fler arbetstillfällen i byggsektorn och större rörlighet på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skriver Johan Hall, utredare på LO, i en ny underlagsrapport, Bostadsbrist och arbetsmarknad, till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.I rapporten föreslås bland annat följande åtgärder:

  • Stärk statens roll. Inrätta en statlig byggsamordnare som tillsammans med länsstyrelser och kommuner ser över behovet av bostäder i respektive region. Statens möjligheter att driva fram detaljplaner bör öka. Staten bör också vara beredd att ge extra bidrag till kommuner som bygger mycket.

  • Få till stånd en snabbare byggprocess. Byggrätten bör tidsbegränsas. Byggherrar ska inte kunna låta bli att bygga i väntan på att området ska bli högre värderat. Möjligheterna att överklaga byggprojekt bör ses över.

  • Förbättra rörligheten på bostadsmarknaden. Öka byggandet av hyresrätter i attraktiva regioner. Se över hyresregleringen. Utforma skatter som inte hämmar flyttbenägenheten.

Rapporten ingår som ett underlag till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.