Fråga facket Fråga facket

Ny rapport från LO-ekonomerna: Sverige behöver en skattereform

Ekonomi Idag presenterar LO-ekonomerna en ny rapport ”Tid för en bred skatteöversyn. Sverige behöver en skattereform”. I rapporten redovisas LO-ekonomernas syn på behovet av en ny skattereform. Rapporten belyser också vilka områden en skattereform särkskilt måste beakta.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

- Sverige står inför stora utmaningar. Ett centralt reformområde för framtiden är en bred skattereform. Det är vår förhoppning att den regering som tillträder efter valet i höst, oavsett politisk färg, väljer att tillsätta en bred översyn av hela skattesystemet, säger Ola Pettersson, chefsekonom LO.

 

- Idag är skatterna ett partipolitiskt infekterat område. Men det är vår förhoppning att det politiska klimatet efter valet blir mer konstruktivt. Den regering som tillräder i höst bör tillsätta en eller flera utredningar som får i uppdrag att brett se över skattesystemet, säger Ola Pettersson.

 

LO-ekonomerna belyser rapporten sju centrala områden som en ny skattereform behöver svara emot:

 

Välfärden. Finansieringen av den framtida välfärden bör i första hand ske genom en effektivare sysselsättningspolitik. Men skatter kan behöva höjas.

 

Enhetlighet. Under de senaste åren har hundratals undantag införts vilket gör att skattesystemet idag mest liknar en schweizerost.

 

Fördelningsprofilen. Man bör se över och avskaffa olika typer av avdrag som sänker den genomsnittliga skattenivån för höginkomsttagare.

 

Inkomstbeskattningen. Jobbskatteavdraget är effektivast för de grupper som gör ett aktivt val mellan att arbeta och inte arbeta. Men avdraget har inte någon större effekt för de som redan är i arbete.

 

Hushållens skulder. Den samlade beskattningen av bostäder behöver ses över tillsammans med en översyn av bostadpolitiken.

 

Klimat och miljöskatter. Principen om att den som orsakar miljökostnader ska betala för skadorna bör vara vägledande.

 

Internationaliseringen. Finanssektorn måste möta internationella skatter. Bolagsskatten är en skatt där det sker en kontinuerlig internationell press nedåt och där vi ser ett behov av en ökad harmonisering inom EU.

 

 

Läs hela rapporten, Tid för en bred skatteöversyn. Sverige behöver en skattereform här.