Fråga facket Fråga facket

Ny rapport från LO: För svårt att byta yrkesbana

Arbetsmarknad LO presenterar idag rapporten ”Saknas: En arbetslinje för omställning”. I rapporten konstateras att det är alldeles för svårt att ställa om mitt i livet. Rapportförfattarna lyfter fram tre områden med allvarliga hinder för livslångt lärande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det finns få yrken där den kunskap vi skaffar under skoltiden räcker hela arbetslivet. Yrken försvinner och förändras, andra växer fram. Målet måste vara att de jobb som växer fram är kvalificerade, har bra arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ger högre löner. Då är det lätt för löntagare och fackföreningar att vara positiva till omvandling, säger Ulrika Vedin, utredare LO.

- De stora och växande omställningsbehov som finns i samhället möts tyvärr med försämrade omställningsmöjligheter. I rapporten pekar vi därför ut tre problemområden och flera lösningar kring livslångt lärande, säger Thomas Carlén, LO-ekonom.

1. Förutsättningarna för lärande i arbetet är bristfälliga och ser mycket olika ut beroende på anställningsformer. Flexibla, korta och otrygga anställningar minskar arbetsgivarnas vilja att satsa på kompetensutveckling, omställning och förnyelse.

För många är lärandet i själva arbetet viktigare än den formella utbildningen. Dessa kunskaper, som sällan dokumenteras, är ofta ”osynliga” för arbetsgivare och studieanordnare. För att öka anställdas möjligheter att gå vidare till mer kvalificerade uppgifter eller studier måste alla former av kunskaper synliggöras och erkännas genom validering.

2. Den reguljära vuxenutbildningen behöver erbjuda fler möjligheter till omskolning och vidareutbildning. Med ett flexibelt utbildningssystem och frikostig studiefinansiering, tvärtemot regeringens senaste förslag, kan fler utbildningsvägar för vuxna skapas. Det är nödvändigt att både yrkesvux och yrkeshögskolan byggs ut i en långsiktig satsning på vuxenutbildningen.

3. Arbetsmarknadspolitiken måste erbjuda kompetensutveckling för arbetslösa i betydligt högre grad. Antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen behöver flerdubblas.

Dagens urvattnade arbetslöshetsförsäkring omfattar allt färre arbetslösa och gör kopplingen till en aktiv och rustande arbetsmarknadspolitik svag. Det skadar omställningsförmågan och minskar den ekonomiska tryggheten. Fler måste omfattas av en bra arbetslöshetsförsäkring.

Du kan läsa hela rapporten här.