Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Höjda löner kan vara botemedlet för världsekonomin.

Huvudorsaken till den svaga världsekonomin och till att återhämtningen efter krisen 2008 inte tagit fart är den historiskt låga löneandelen, dvs att kapitalägarna tar en allt större del av överskotten i ekonomin. Medicinen mot detta är en mer offensiv lönepolitisk strategi i en internationell kontext.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skriver Erik Bengtsson, ekonomhistoriker vid Göteborgs universitet, i den nya rapporten Samhällsekonomi i koma - kan höjda löner återuppliva den?

Rapporten handlar om hur den historiskt sett låga löneandelen, där kapitalägarna tar en allt större del av överskotten i ekonomin, kan förklara den haltande ekonomiska utvecklingen. Erik Bengtsson menar att en fungerande kapitalism förutsätter att det finns en växande efterfrågan i ekonomin och att detta inte enbart är en fråga för den enskilde kapitalisten. Det är avgörande för marknadsekonomins funktionssätt och förmodligen även för kapitalismens långsiktiga överlevnad. Den viktigaste källan till efterfrågan är arbetstagare som spenderar sina löner. Det har uppskattats att 70 procent av den samlade efterfrågan vilar på löntagarnas konsumtion.

Bengtsson belyser de negativa effekter som kan uppstå när löneandelen minskar men han visar även på vägar ur det bräckliga ekonomiska läget. Medicinen heter en mer offensiv lönepolitisk strategi i en internationell kontext. Kanske är det just högre löner som kan väcka världens ekonomi till liv igen?

Rapporten ingår som ett underlag till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.

Läs hela rapporten här