Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Lägg om den svenska penningpolitiken

Ekonomi Riksbankens mandat bör förtydligas, sysselsättningen ges större vikt och den demokratiska kontrollen av Riksbanken skärpas. Det skriver Lars E.O. Svensson, tidigare vice riksbankschef och numera gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm, i en ny underlagsrapport för LOs projekt Full sysselsättning.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars EO Svensson menar att Riksbankens mål ska tolkas som att genomsnittlig inflation under en längre period inte ska avvika från inflationsmålet. Målet ska vara att stabilisera såväl inflationen runt inflationsmålet som arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå. Därmed gör man inte avkall på att inflationsmålet är överordnat samtidigt som inflationsmålet blir mer långsiktigt.

Om det i framtiden skulle visas att det även med en sådan inriktning av penningpolitiken blir svårt att uppnå målen kan det vara motiverat att överväga en höjning av inflationsmålet.

Lars EO Svensson föreslår vidare att den demokratiska kontrollen av Riksbanken skärps för att hindra att de senaste årens brister i penningpolitiken upprepas. Riksbankschefens makt bör begränsas och Finanspolitiska rådet få ett utvidgat mandat och utvidgade resurser att utvärdera även penningpolitiken. Det är inte lämpligt att det är Riksbanken som avgör om penningpolitiken ska justeras för att ta hänsyn till finansiell stabilitet eller eventuella risker förenade med hushållens skuldsättning.

Rapporten, Penningpolitik och full sysselsättning, ingår som ett underlag till projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.

Läs mer om projektet.