Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Lägre löner ger ökade löneskillnader, inte fler jobb.

Lägre löner i centrala förhandlingar är inte en väg mot högre sysselsättning. Det löneutrymme som inte tas ut centralt tas istället ut lokalt och tillfaller främst grupper med en stark ställning på arbetsmarknaden. Resultatet blir ökade löneskillnader, inte fler jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det menar LO-ekonomen Mats Morin i den nya rapporten Lön eller sysselsättning eller bådadera.

Mats Morin har gjort en teoretisk analys av sambandet mellan centrala avtal och sysselsättning samt en genomgång av det faktiska utfallet av avtalsperioderna från 1998 och framåt. Resultaten tyder på att det löneutrymme som inte tas ut centralt huvudsakligen tas ut lokalt och då främst tillfaller grupper med en stark ställning på arbetsmarknaden, som har marknadskrafterna i ryggen. Då sjunker inte företagens totala produktionskostnader. Marknadspriset kan då inte sänkas och det uppstår inga positiva effekter på sysselsättningen.

En låglönestrategi för högre sysselsättning som endast omfattar de centrala avtalen fungerar alltså inte. En sådan strategi leder till ökade löneskillnader, inte ökad sysselsättning, menar Morin.

Mats Morins rapport ingår i LOs kongressprojekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Författaren ansvarar själv för innehåll, slutsatser och förslag.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information kontakta:
Mats Morin, tel 08 - 796 2818