Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Om kvinnors och mäns inflytande och makt inom LO

Arbetsmarknad Välkommen till ett seminarium om LOs framtid ur ett jämställdhetsperspektiv. I en ny rapport, ”Jämställd representation 2013 – om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO” studeras kvinnors och mäns representation på alla nivåer inom LO och LO-förbunden. Med rapporten som utgångspunkt ställer vi frågan vad behöver göras för att uppnå verklig jämställd representation? Vilka verktyg finns det och vad kan man lära av andra organisationer? Vad säger forskningen?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medverkande:
Lenita Freidenvall, doktor i statsvetenskap, expert på kvinnors politiska representation
Lina Thomsgård, initiativtagare till Rättviseförmedlingen
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Joa Bergold, jämställdhetspolitisk utredare, LO
Emil Johansson, statsvetare och rapportförfattare

Moderator:
Karin Thorasdotter, Arena Idé

Tid: Onsdag 6 november kl 9:30 – 11:00
(Kaffe och smörgås serveras från kl 9:00)

Plats: Plenisalen, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm

Anmälan: gun-britt.karlsson@lo.se

Seminariet webb-sänds på lo.se