Fråga facket Fråga facket

Ny rapport om LO-samordningens historia.

LOs samordnade lönepolitik handlar i grunden om att övervinna det kollektiva handlandets dilemma. En enskild grupp kan vinna på att ta ut mer i löneökning än vad det tillgängliga utrymmet medger. Men om alla söker tillgodose den egna gruppen förlorar alla i längden. Solidaritet bygger därför på insikten om ett bredare ömsesidigt egenintresse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skriver LO-utredarna Sofie Rehnström och Robert Sjunnebo i en den nya rapporten Tillsammans - LO-samordning och samverkan i praktiken

Rapporten är en gedigen genomgång av de stora dragen i LO-samordningens praktik och utveckling. Här skildras samordningens framgångar och besvikelser från efterkrigstiden och fram till vår egen tid. Från projektets sida är förhoppningen att alla med intresse för lönebildningen på svensk arbetsmarknad kan få behållning av rapporten.

Rapporten ingår som ett underlag till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författarna ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.

För ytterligare information kontakta Claes-Mikael Jonsson, tel 076-119 2631

Läs hela rapporten här