Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Så kan vi stödja ungas etablering på arbetsmarknaden.

Samtidigt som de flesta unga vuxna i Sverige enligt OECD har goda färdigheter är skillnaderna inom gruppen stora. Det tar också allt längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden. För att komma till rätta med detta bör mer satsas på vuxenutbildning, praktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar samt på ett ökat stöd i gymnasiet för att förhindra avhopp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det menar sociologen Love Wennemo-Lanninger i rapporten "Ungas färdigheter och etableringsproblem på arbetsmarknaden".

Rapporten bygger bland annat på OECDs undersökning PIAAC om vuxnas färdigheter på arbetsmarknaden. Den visar positiva resultat för unga vuxna i Sverige men också att gruppen är heterogen. Störst problem har unga som varken arbetar eller studerar, liksom unga som inte har klarat gymnasiet.

Wennemo-Lanninger lyfter fram ett antal strategier för att förbättra ungas chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. De är bland annat:

  • Underlätta för unga vuxna att komplettera bristande kunskaper genom vuxenutbildning. Unga vuxna måste ha möjlighet att läsa till både högskoleförberedande eller relevanta yrkesutbildningar, samt grundläggande utbildning om grundskolekompetens saknas.

  • Skapa fler praktikplatser eller yrkesintroduktionsanställningar för de som inte har orken eller viljan att börja studera igen.

  • Förhindra att unga vuxna hoppar av gymnasiet, genom ökat pedagogiskt och socialt stöd under studietiden. Det är också viktigt att de unga som byter gymnasieprogram eller gymnasieskola får den hjälp och vägledning som krävs för att de ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning

Läs hela rapporten här

Love Wennemo Lanningers rapport ingår i LOs kongressprojekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Författaren ansvarar själv för innehåll, slutsatser och förslag.

För ytterligare information, kontakta:
Love Wennemo-Lanninger, rapportförfattare, tel. 070-551 62 65.
Sebastian de Toro, LO-ekonom, tel. 070-682 99 35