Fråga facket Fråga facket

Ny rapport: Så kan vi totalrenovera Sverige för full sysselsättning

Om Sverige ska kunna nå ned till fyra procents arbetslöshet måste det finansiella sparandet kraftigt förändras i expansiv riktning. Den offentliga sektorn bör därför under den kommande 20-årsperioden planera för ett årligt underskott på tre procent av BNP.  Statens upplåningsränta skulle ändå inte bli högre eftersom vi idag kan låna pengar till nästan ingen räntekostnad. Dessa pengar skulle, förutom att bidra till att minska arbetslösheten, räcka till en totalrenovering av Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den skriver LOs tidigare chefsekonom P-O Edin i en ny underlagsrapport till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

Utgångspunkten för rapport Totalrenovera Sverige är att vi sedan 1990-talet har fastnat i en mycket hög arbetslöshet. P-O Edin menar att orsaken till detta är att efterfrågan varit alltför låg. Under samma period har Sverige byggt upp en gigantisk skuld mot framtiden, menar Edin. Det handlar exempelvis om en dålig skola som ger dagens unga generationer sämre förutsättningar och att Sverige slitit ned den offentliga sektorns reala förmögenhet, vilket skapat ett omfattande renoveringsbehov.

Förslagen i rapporten innebär en ökad offentlig skuldsättning men P-O Edin framhåller att statens upplåningsränta ändå inte kommer att bli högre och att Sverige fortfarande kommer att ha en av världens lägsta statsskulder. Vi kan idag låna pengar till nästan ingen räntekostnad och istället bygga verkliga värden i kunskaper, infrastruktur och fler människor i arbete. P-O Edin hänvisar också till att USA och Japan länge har tillämpat en sådan strategi.

Att på detta sätt planera för en 20-årig period med statliga budgetunderskott innebär inte bara en radikalt lägre arbetslöshet, utan också möjlighet till en totalrenovering av den offentliga sektorns infrastruktur och fasta kapital. Samtidigt kan resurserna kraftigt öka till skola vård och omsorg utan att skatter behöver höjas.

Det svåra ligger inte i att formulera en rationell och trovärdig politik utan i att ta sig ur den mentala fångenskap där statliga budgetunderskott till varje pris måste undvikas, skriver Edin, och gör en parallell med hushållens ekonomi: ”Egna budgetunderskott tar vi gärna på oss när vi köper en bostad. Av erfarenhet vet vi att det nästan alltid kommer att göra oss rikare, trots att vi har mycket sämre förutsättningar än staten”.

Rapporten ingår som ett underlag till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.

Läs hela rapporten här