Fråga facket Fråga facket

Nya åtgärder för en bättre tandvård

Det svenska tandvårdssystemet måste ses över. Vi har idag ett system där klasskillnaderna i tandhälsa ökar. Sjuka, arbetslösa, och fattiga pensionärer är exempel på grupper som missgynnas av vårt nuvarande system. Samtidigt finns det i dagens tandvårdssystem osunda ekonomiska drivkrafter. Detta visar LOs sammanställning av kunskapsunderlaget om svensk tandvård.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Riksrevisionen och andra som granskat alliansens tandvårdsreform från 2007 visar att tandvårdssystemet är kostnadsdrivande. Det handlar helt enkelt om att privata och offentligt ägda aktörer överdebiterar, genom att ”sälja på" enskilda tandvårdsinsatser som inte i första hand är motiverade utifrån tandhälsosynpunkt. Folktandvården har exempelvis på vissa ställen i landet infört ett bonusprogram, där tandläkarna premieras om de gör vinst/överskott.

Detta är bakgrunden till att det behövs en grundlig översyn av hela tandvårdssektorn. För att komma till rätta med de akuta problemen har LO, i ett första steg, tagit fram en strategi på tandvårdsområdet som kan sjösättas under innevarande mandatperiod. Våra förslag kan kort sammanfattas i fem punkter.

Inför en prisreglering och en effektivare kontroll av tandvårdssektorn.

Det allmänna tandvårdsbidraget bör göras om till ett generellt stöd lika för alla och höjas, från dagens 150 och 300 kronor till förslagsvis 400-500 kronor för alla.

Det särskilda tandvårdsstödet bör höjas, förslagsvis från dagens 600 kr till förslagsvis 700-800 kr.

Högkostnadsskyddet måste förbättras och utformas så att det i högre utsträckning stimulerar fler att uppsöka tandvården. Dagens självrisk innebär en orimligt hög tröskel in i tandvården för dem som har knappa ekonomiska resurser. LO förordar därför en statlig subvention redan från första kronan.

Information om stöd och hjälp med munhygienen bör förbättras och ska vara en självklar del av omvårdnaden om de äldre.

Läs rapporten här