Fråga facket Fråga facket

Nytt avtal för Samhallanställda

LO-förbunden och Almega Samhallförbundet har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom Samhall AB. Avtalet är ettårigt och innebär löneökningar på 2,2 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Efter långa och tuffa förhandlingar har LO och Almega nu kommit överens om ett nytt avtal för de drygt 20 000 anställda inom Samhall AB.  Avtalet träder i kraft från 1 oktober.

Förutom lönefrågan har den stora stötestenen i förhandlingarna handlat om utvecklingsanställningar – anpassade anställningar hos Samhall där unga vuxna med funktionsnedsättning och långa tider av arbetslöshet prioriteras. Målet med en utvecklingsanställning är att ge individuell yrkesinriktad utveckling med arbetsträning under handledning i riktiga jobb i syfte att utvecklas och förbättra sin arbetsförmåga. Parterna har nu enats om ett regelverk för utvecklingsanställda som bland annat innebär att ensamarbete eller övertid ej får förekomma.

– Det är bra att vi kommit överens om ett regelverk som ska göra det lättare för långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt både för individen och samhället i stort, säger Ann-Marie Stenberg som är ansvarig för LO-förbundens förhandlingar.

– Vi är glada över att ha nått ett avtal som ger Samhall fortsatta förutsättningar att framgångsrikt arbeta med utvecklingsanställningar. Var tredje person som fått en utvecklingsanställning har kunnat gå vidare till ett vanligt jobb utanför Samhall inom ett år. Det nya avtalet lägger en bra grund för Samhalls fortsatta arbete kring detta, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör på Almega Samhallförbundet.

Fakta Samhallavtalet
Avtalet mellan Almega Samhallförbundet och LO berör 20 000 anställda inom Samhall AB, vars uppgift är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.  Fastighets, GS, Handels, IF Metall, Seko, Kommunal samt Hotell- och Restaurangfacket har alla avtal inom Samhalls olika verksamheter. Almega Samhallförbundet företräder arbetsgivarna.