Fråga facket Fråga facket

Nytt bemanningsavtal klart

Kollektivavtal Samtliga LO-förbund har på onsdagskvällen sagt ja till nytt treårigt avtal för bemanningsanställda. Avtalet ger likvärdiga villkor för bemanningsanställda som för ordinarie personal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Välfärden-vården
Foto: Lars Forsstedt

Likvärdiga villkor

LO sade i förra veckan upp avtalet angående nytt kollektivavtal för bemanningsanställda, eftersom motparten Bemanningsföretagen inte ville erbjuda anställda inom bemanningsbranschen samma villkor som ordinarie personal. Men efter hårda förhandlingar träffades slutligen en överenskommelse.

Kent Ackholt– Jag är glad över att vi nu kommit överens med arbetsgivarna om likvärdiga villkor för bemanningsanställda som för ordinarie personal. Dessutom är jag väldigt nöjd med den extra avsättningen till pensionen, säger Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Parterna är även överens om att tillsätta en arbetsgrupp om arbetsmiljö under avtalsperioden. Syftet är bland annat att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att sprida goda exempel.

Avtalet börjar gälla från och med 1 maj 2017.