Fråga facket Fråga facket

Nytt förslag från LO: Inför en Äldreboendegaranti

Välfärd Idag presenterar LO ett handlingsprogram för framtidens välfärd där vi bland annat föreslår öronmärkta statsbidrag för mindre barngrupper och lagstadgad rätt till barnomsorg på helger och kvällar. Vi föreslår även en äldreboendegaranti och att flexitjänster införs inom äldreomsorgen. En enig LO-styrelse med 14 förbund står bakom förslagen i handlingsprogrammet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

– Alla ska känna sig trygga med att de är garanterade en plats på äldreboende den dag de fyller åttiofem, om de själva önskar. För de som är yngre gäller naturligtvis, precis som idag, att de med behov ska ha rätt till en plats, säger LOs vice ordförande Tobias Baudin.

– Vi anser att kommunerna bör erbjuda flextjänster inom äldreomsorgen. Det skulle innebära att omsorgstagaren får möjlighet att själv bestämma innehållet i omsorgen under ett visst antal timmar per vecka. Omsorg tilldelad i tid, istället för i preciserade tjänster, ökar den äldres möjlighet att utforma omsorgen efter behov och önskemål, säger Tobias Baudin.

Resurserna räcker inte till i välfärden. 140 000 löntagare har tvingats gå ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre. Av LOs medlemmar uppger 30 procent att de inte kan arbeta heltid därför att barnomsorgen inte är anpassad efter arbetstiden.

LOs handlingsprogram för framtidens välfärdstjänster visar att full sysselsättning tillsammans med välfärdsreformer, som stärker tilliten mellan anställd och den som får omsorg, är avgörande för valfrihet och ger legitimitet åt den skattefinansierade välfärden.

Slutsatsen i handlingsprogrammet är tydlig. Vi har råd med en stark och gemensam välfärd. Vi behöver sänka arbetslösheten och införa välfärdsreformer som stärker förtroendet mellan den anställda och den som får omsorgen och mellan individen och samhället.

– Föräldrar måste känna att deras barn får den omsorg de har rätt till – oavsett vilken tid på dygnet de arbetar. Vi vill att statsbidrag öronmärks för att minska barngrupperna inom förskola och fritids. Vi vill också att lagstadgad rätt till barnomsorg på helger och kvällar införs, säger Tobias Baudin.

– Möjligheten till självbestämmande för de äldre måste utvecklas inom ramen för den offentligt finansierade äldreomsorgen. Då behöver statsbidragen till barn- och äldreomsorgen indexeras och personaltätheten höjas, avslutar Tobias Baudin.

Läs hela handlingsprogrammet här.