Fråga facket Fråga facket

Otrygga anställningar vanligast bland kvinnor

100 000 fler kvinnor än män har otrygga anställningar och löper därmed stor risk för arbetslöshet i spåren av krisen. Det visar en rapport från LO om anställningsformer på svensk arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnor är i högre grad än män tidsbegränsat anställda, det visar LO-rapporten ”Anställningsformer år 2008”. Av samtliga anställda kvinnor är 18 procent tidsbegränsat anställda medan 13 procent av männen är det. I antal motsvarar det 352 000 kvinnor och 252 000 män.

- Till stor del beror det på att anställningsvillkoren ser olika ut i mans- och kvinnodominerade branscher. Rapporten visar ett arbetsliv som fortfarande är ojämställt. Ska det förändras måste arbetsgivares möjligheter att utnyttja visstidsanställningar regleras, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Störst är skillnaden mellan unga kvinnor och unga män. Bland 16–24-åringar är 61 procent av kvinnorna tidsbegränsat anställda medan 41 procent av männen är det. Därefter minskar andelen tidsbegränsat anställda bland såväl kvinnor som män ju längre upp i åldrarna man kommer. Dessutom minskar skillnaderna mellan kvinnor och män.

Rapporten visar även att det är ovanligare att medlemmar i facket har en tidsbegränsad anställning. Bland LO-medlemmar är andelen med tidsbegränsade anställningar 11 procent. Bland TCO- och SACO-medlemmar är motsvarande siffra åtta respektive 11 procent. Bland anställda som inte är fackligt organiserade är andelen tidsbegränsat anställda hela 27 procent.

- Vi ser att många inte går med i facket förrän de har fast anställning. Det är tyvärr något som facket i vissa fall har medverkat till. Facket måste bli bättre på att organisera visstidsanställda och arbeta för att förbättra deras anställningsvillkor, säger Per Bardh.

För mer information kontakta LOs presstjänst.