Fråga facket Fråga facket

Papporna i Sverige hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

Arbetsmarknad Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor arbeta. Men trots att en ökad jämställdhet därmed skulle föra Sverige närmare full sysselsättning går utvecklingen långsamt. Exempelvis, 2012 stod männen i Sverige för 36,2 procent av vab-dagarna, en ökning med endast 2,7 procentenheter sedan 1999. Arbetet för ett jämställt arbetsliv går för sakta. LO föreslår därför en rad åtgärder för att öka jämställdheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tredelning av föräldraledigheten

En tydlig indikator på bristen av jämställdhet är att kvinnor lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är kring 5 procentenheter lägre än bland män.

– Heltid ska vara en rättighet för alla. Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Samma makt och möjlighet

- Fler kvinnor i arbete leder också till en enorm samhällsvinst. Om kvinnor var sysselsatta och arbetade heltid i samma utsträckning som män skulle BNP öka med 358 miljarder, säger Karl-Petter Thorwaldsson. 

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson– Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss inom LO. Jämställdhet handlar i första hand om våra grundläggande värderingar. Kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma sina liv och vara med och forma samhället på lika villkor.

Allas rätt till bra arbetsvillkor

Alla ska ha lika förutsättningar och ansvar, till exempel lika rätt till en bra lön, lika rätt till utveckling i arbetet och lika stort ansvar för hem och barn.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar, avslutar Karl-Petter Thorwaldsson.

Läs hela rapporten här.