Fråga facket Fråga facket

Pensionssystemet ger för lite

Den genomsnittliga pensionsåldern inom LO-yrken är idag 63,8 år. Att börja ta ut sin pension tidigt innebär lägre pension livet ut. Även den som haft ett heltidsarbete i 45 år och pensioneras vid 65, får bara 60 procent av slutlönen i pension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det visar två nya rapporter som LO presenterar i dag, Vem kan jobba till 67? Och Vad får en arbetare i pension?

Medan politikerna diskuterar att höja pensionsåldern till 68 eller till och med 69 år, visar LOs granskning att det ännu är långt kvar innan en majoritet av arbetarna i LO-yrken kan arbeta fram till 65 årsdagen. I genomsnitt jobbar en arbetare fram till 63,8 års ålder.

Det skiljer mycket mellan olika yrken. Kvinnliga brevbärare, exempelvis, lämnar i snitt arbetslivet redan vid 61,5 års ålder, medan manliga väktare i medeltal arbetar fram till 64,8 år.

– Vi kan konstatera att det är långt kvar innan arbetare inom LO-yrken uppnår den ”gamla” pensionsåldern 65 år. Och ännu längre innan en majoritet av dem kan jobba till 67, vilket behövs för att arbeta ihop en pension som det går att leva på, säger LOs förste vice ordförande, Tobias Baudin.

En kommunalanställd som börjat arbeta vid 20 års ålder, och har haft förmånen av att ha ett heltidsarbete ända fram till 65, kan exempelvis bara räkna med en pension som motsvarar 58 procent av slutlönen, vilket i sin tur är 57 procent av vad en genomsnittlig svensk har i inkomst.

– Det är långt från de 70 procent av slutlönen som det var tänkt att pensionsreformen skulle leda till, och under låginkomstgränsen 60 procent, säger Tobias Baudin.

På lite längre sikt måste arbetslivets villkor förbättras så att en majoritet kan arbeta till 67 års ålder. Först då blir pensionen 70 procent.

– På kort sikt krävs dock andra åtgärder, bland annat möjlighet att förlänga sjukersättningen och arbetslöshetsersättningen fram till 67, så att ingen tvingas ta ut sin pension i förtid och riskerar att hamna under låginkomstgränsen, säger Tobias Baudin.