Fråga facket Fråga facket

Pressinbjudan: Rätten till facklig organisering 60 år


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I år är det 60 år sedan den Internationella Arbetsorganisationen, ILO, tog fram konvention nummer 98 angående tillämpningen av principerna om rätten till organisering och rätten till kollektiva förhandlingar. 2008 var det 60 år sedan ILO-konvention nummer 87 om föreningsfriheten och skyddet av rätten till organisering kom till.

LO uppmärksammar konventionerna med ett seminarium. Medverkar gör bland andra LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, Karen Curtis, chef över föreningsrättsfrågor på ILO:s normavdelning och Niklas Bruun, professor på Helsingfors Universitet och internationell arbetsrättsexpert.

Tid: Torsdag 16 april klockan 9.30 – 13.00.
Plats: Plenisalen, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm.

Program 9.30 Inledning, Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande 9.40 Ulf Edström, internationell chef på LO och medlem av ILOs styrelse, presenterar de medverkande 9.45 Karen Curtis, ILOs normavdelning, ger en bakgrund till konventionerna, beskriver läget i världen när det gäller dessa två kärnkonventioner och talar om framtiden för konventionerna 10.45 Paus: Kaffe, thé och smörgås 11.00 Frågor och diskussion 11.30 Niklas Bruun, professor på Helsingfors Universitet: Är de europeiska institutionernas politik förenlig med ILOs? 12.00 Frågestund och diskussion 12.15 Paneldebatt: Karen Curtis, Niklas Bruun, Ulf Edström och Claes Mikael Jonsson, jurist på LO 13.00 Avslutning

Seminariet genomförs på engelska.
Anmälan sker till: international@lo.se