Fråga facket Fråga facket

Pressinbjudan Vad biter på den ekonomiska krisen?

Tillsammans med Friedrich-Ebert stiftelsen anordnar LO en internationell konferens om möjliga åtgärder för att ta sig ur den ekonomiska krisen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Konferensens fokuserar huvudsakliga på arbetsmarknaden och erfarenheter av politik både från andra länder och från Sverige: Vilka reformer och åtgärder har visat sig vara framgångsrika och vilka har varit ineffektiva? Vad behöver göras för att förmå arbetsmarknader att snabbt återhämta sig från krisen? Bland talarna återfinns flera internationellt kända ekonomer, bland dem Richard Freeman från Harvard-universitetet, Raymond Torres från ILOs institut för arbetsmarknadsstudier, Paul Gregg från Bristols universitet och Ronald Schettkat från universitetet i Wuppertal, liksom svenska forskare och beslutsfattare, som LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros.

Tid: 9.00–13.00, torsdagen den 15 oktober 2009

Plats: Aulan, Norra Latin City Conference Centre, Drottninggatan 71 B, Stockholm
För fullständigt program och deltagarlista se bifogat program

Konferensspråk:Engelska