Fråga facket Fråga facket

Reband Raza får pris för årets fackliga hjältedåd

Priset för ”Årets fackliga hjältedåd” går till Reband Raza, 27 år, aktiv i Handelsanställdas förbund och anställd på IKEA. Priset delades ut av LOs ordförande Wanja-Lundby Wedin på LOs Ungdomsforum 2009.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Priset delas ut för första gången och syftar till att uppmärksamma unga fackligt aktiva som genom sitt mod, engagemang och solidariska arbete blivit viktiga fackliga förebilder. Juryns motivering lyder:

”Reband Raza har visat ett outtröttligt engagemang och entusiasm i sitt fackliga arbete, såväl på IKEA som i Handels avdelning 20. Med sitt engagemang i integrationsfrågor har hon drivit flera projekt för att informera och engagera olika invandrargrupper. Hon är en inspirerande skolinformatör och ett stort stöd för andra unga fackliga kamrater i Handels. Reband Raza är en viktig, ung förebild i den fackliga kampen.”

Juryn delade också ut pris för ”Årets fackliga pionjärarbete”. Priset går till Johan Ohlin och Arvid Sjögedahl, initiativtagare till Facebookgruppen Unga elektriker. Juryns motivering lyder:

”Ett fackligt pionjärarbete som har bidragit till att skapa en modern och levande klasskamp på nätet. Ge-nom sitt engagemang har Johan Olin och Arvid Sjögedahl skickligt fångat upp unga fackliga aktivisters åsikter och fört upp dem på Elektrikerförbundets dagordning.”

Under LOs Ungdomsforum delades även ett hederspris ut till Frida Risberg och Jenny Magnusson som hösten 2007 ledde en konflikt mot sin arbetsgivare Videomix för att få kollektivavtal och rätt till OB-ersättning, samt till Moa Forstorp som gjort filmen ”Facking generation” om konflikten.

Juryn har bestått av Sandra Viktor, ungdomssekreterare LO, Jytte Guteland, ordförande SSU, Daniel Suhonen, redaktör Tvärdrag samt Emelie Bergermark, ABFs ungdomsnätverk.

För mer information och bilder på pristagarna kontakta LOs pressinformation.