Fråga facket Fråga facket

Regeringen prioriterar skattesänkningar före jobb och välfärd

– Det här är allting annat än ett jobbmanifest. Regeringen har gett upp jobbpolitiken och förlitar sig helt på konjunkturen. Det är djupt olyckligt och det ökar risken för att långtidsarbetslösheten biter sig fast, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till det valmanifest regeringen idag presenterat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Regeringens prioritering är tydlig. Fortsatta skattesänkningar går före fler jobb och satsningar på välfärden. Det utrymme som finns i våra starka statsfinanser måste under de kommande åren användas för att sänka arbetslösheten och öka sysselsättningen. Den stora ambitionen vid en borgerlig valseger är fortsatta skattesänkningar, som framförallt går till dem med redan god ekonomi. Regeringspartiernas stora vallöfte är därmed att öka klyftorna i Sverige, säger Wanja Lundby-Wedin.
– Vi får återigen bekräftat de borgerliga partiernas planer på att införa en obligatorisk a-kassa med orättvisa avgifter, vilket slår mot breda löntagargrupper. Regeringens syfte är att påverka lönerna. Det är ett medvetet försök att försvaga den fackliga rörelsen och äventyrar den svenska modellen där arbetsmarknaden regleras genom avtal mellan parterna. Det bästa sättet att få en hög anslutningsgrad i a-kassan är att göra den attraktiv, genom låga avgifter och ett starkt inkomstskydd, så att alla som vill försäkra sig kan och vill göra det, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Förslaget att tredubbla tiden ungdomar kan vara provanställda spär bara på problemen med otrygga anställningar för en grupp som redan idag drabbas svårt av tidsbegränsade jobb. LO tycker att det är bra med lärlingsanställningar, men den nya anställningsformen lärlingsprovanställning handlar bara om att öka otryggheten för unga. Den behövs inte, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Regeringen vill också begränsa arbetsgivares kostnader vid tvist om uppsägning. Konsekvensen av detta förslag blir att arbetstagarnas möjligheter att tillvarata sina lagliga rättigheter kraftigt försvåras. Uppsägningar utan saklig grund kommer att öka eftersom den ekonomiska risken kraftigt minskar för arbetsgivarna, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.