Fråga facket Fråga facket

Regeringen underskattar behovet av stöd

Under 2010 beräknas mer än 50 000 personer utförsäkras från sjukförsäkringen. Regeringen underskattar deras behov av stöd för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, menar LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Under 2010 beräknas mer än 50 000 tidigare sjukskrivna personer utförsäkras från sjukförsäkringen. Det är personer som många gånger varit borta från arbetsmarknaden under lång tid och från LOs sida finns en oro över att regeringen underskattar behovet av insatser dessa personer behöver för att kunna ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden.

– Det en stor grupp människor som varit sjukfrånvarande och nu ska söka jobb i ett läge när konkurrensen om jobben är oerhört tuff. Ska de ha en chans att lyckas måste det till åtgärder som både rustar den enskilde för arbete och som får arbetsgivare att anställa, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LO lyfter fram två förslag som skulle underlätta för tidigare sjukskrivnas återinträde på arbetsmarknaden:

De arbetsmarknadspolitiska programmen bör få mer utbildande inslag. Den grupp det handlar om har varit frånvarande från arbetsmarknaden under lång tid. Dessa individer måste ges möjlighet att bygga på sin utbildning med tydligare inriktning på omskolning, samt att på andra sätt stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildningar bör därför erbjudas i märkbart större utsträckning till den grupp som lämnar sjukförsäkringen och blir arbetssökande.

Utöka antalet subventionerade anställningar. För att öka anställningsbarheten hos de personer som har en lång historia av sjukfrånvaro kan subventionerade anställningar vara ett effektivt verktyg. Subventionerade anställningar såsom lönebidrag och anställningsstöd bör därför utökas i antal och riktas till denna grupp. De bör också stärkas genom att taken för vilken lön som de subventionerade anställningarna kan omfatta höjs kraftigt.

LOs remissyttranden till de båda promemoriorna ”Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen” och ”Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring” bifogas nedan.

För mer information kontakta LOs pressinformation.