Fråga facket Fråga facket

Seminarium: Löntagarna äger allt mindre - dags igen för löntagarfonder?

Marknadstänkandet är idag dominerande i västerländsk samhällsdebatt. Fackens möjligheter att upprätthålla löneandelen globalt har försvagats. Under de senaste 30 åren har ägarnas vinster ökat. Harvardekonomen Richard B Freeman har inom ramen för LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik skrivit en rapport om kapitalägandet i 21:a århundradet. Är framtiden mer “ Workers Ownership and Profit-Sharing”? Frågan är om löntagarfonderna var före sin tid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tid: Fredagen den 8 maj kl. 13.30 – 15.00
Plats
: LO, Barnhusgatan 18, Stockholm. Plenisalen

Fika serveras från kl 13.15

Medverkande:
Richard B Freeman, ekonom vid Harvard
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Anna Hedborg, tidigare statsråd och generaldirektör och medförfattare till förslaget om löntagarfonder
Agneta Berge, nationalekonom, projektledare och f.d. utredare på LO

Moderator: Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

Seminariet är på engelska och tolkas till svenska.

Anmälan till asa.einebrant@lo.se, tele 070-399 27 83.
Eventuella frågor besvaras av Claes-Mikael Jonsson, tele. 076-119 26 31

Rapporten ingår som ett underlag till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.