Fråga facket Fråga facket

Seminarium om LOs jämställdhetssatsningar under avtalsrörelserna 2004 till 2013

LOs styrelse har låtit arbetsmarknadsjournalisten Anna Danielsson Öberg göra en oberoende utvärdering av avtalsrörelserna 2004 till 2013 ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten, Vägen mot sammanbrottet, visar att LO-samordningarnas jämställdhetssatsningar inte gett avsedd effekt på lönerna i de kvinnodominerade arbetaryrkena. Varför lyckas inte LO bättre då det gäller mer jämställda löner? Vad händer med den svenska lönebildningsmodellen om parterna inte lyckas rätta till osakliga och förlegade löneskillnader?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dag: Onsdagen den 16 mars 2016
Tid: kl. 09.00-10.45
Plats: LO, Plenisalen, Barnhusgatan 18, Stockholm

Medverkande
Anna Danielsson Öberg
, arbetsmarknadsjournalist
Torbjörn Johansson
, LOs avtalssekreterare
Therese Guovelin
, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Claes Stråth
, fd generaldirektör Medlingsinstitutet
Edel Karlsson Håål
, lönebildningsexpert, Svenskt Näringsliv

Moderator: Joa Bergold, LO

Anmäl dig till seminariet här

Seminariet webbsänds på LO Play