Fråga facket Fråga facket

Skyddsombud hindras och hotas

En tredjedel av alla skyddsombud hindras i sitt uppdrag, 12 procent har utsatts för trakasserier och 6 procent har hotats eller utsatts för våld. Det visar LOs nya rapport Trakasserier av skyddsombud som släpptes på onsdagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 
- Det är värre än vad vi trodde. När så många skyddsombud trakasseras eller utsätts för hot och våld handlar det inte längre bara om nonchalans och okunskap från arbetsgivarens sida. Då vill de tysta skyddsombuden, säger LOs andre vice ordförande Berit Müllerström. 
 
När det gäller hinder som skyddsombuden kan råka ut för handlar det om alltifrån att inte få vara med vid planering av förändringar till att inte kallas till möten eller inte ha deltagit i anmälan av tillbud och arbetsskador. I vissa fall har det till och med hänt att arbetsgivare har nonchalerat skyddsstopp.
 
-Skyddsombudens uppgift är att värna om arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Om skyddsombuden inte kan genomföra sina uppgifter riskerar våra medlemmar att bli sjuka eller i värsta fall råka ut för en allvarlig skada. Svenskt Näringsliv måste ta sitt ansvar och se till att företagen sköter det här. För så här kan det inte se ut, säger Berit Müllerström.
 
Fakta om rapporten: Rapporten Trakasserier av skyddsombud baseras på en enkät som gjorts hos skyddsombud i LOs 14 förbund. Totalt har 7680 skyddsombud svarat på enkäten.

Läs rapporten här

Idag kl 10.00 hålls ett seminairium på LO där rapporten presenteras. Seminariet webbsänds på LO Play