Fråga facket Fråga facket

Sluta att jaga sjuka!

– När regeringen pratar om att det går bra för Sverige så är det inte sant. För det går inte bra för de mer än 200 000 barn som växer upp i fattigdom eller för alla de som kastats ut ur sjukförsäkringen. Sverige är inte på väg åt rätt håll när vi har ett arbetsliv där människor med nedsatt arbetsförmåga sorteras bort, trots att de själva inget hellre vill än att arbeta, det sa LOs vice ordförande Ulla Lindqvist när hon talade förstamajtalade i Gävle och Ockelbo.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hon fortsatte:

– Idag har vi en sjukförsäkring där långvarigt sjuka förlorar sin ersättning efter ett visst antal dagar och tvingas att söka jobb, oavsett om man är frisk eller inte. Nyligen presenterade regeringen ett förslag som man påstår ska rätta till problemen, men det handlar mest om ytlig fernissa. De verkliga bristerna gör man fortfarande inget åt. Regeringen gör ingenting åt de orimliga och rättsosäkra tidsgränserna, den stelbenta prövningen av arbetsförmåga redan efter sex månader, bristen på rehabilitering eller västvärldens hårdaste regler för sjukersättning. 

– LOs alternativ är en sjukförsäkring som ger både ekonomisk trygghet och garanterar rehabilitering eller annat stöd för att den som är sjuk eller skadad ska kunna arbeta igen. De stelbenta tidsgränser som enbart sätter press på den enskilde att själv ta sig ur ohälsa måste bort. Arbetsgivare ska dessutom vara skyldiga att ordna rehabilitering. Sverige är inte på väg åt rätt håll förrän vi har en sjukförsäkring som är trygg, rättvis och rättssäker. En försäkring som ger människor som drabbas av ohälsa ekonomisk trygghet och en garanti om insatser för att komma tillbaka till arbete.

– Den högerpolitik som nu förs utmanar hela tanken om människors lika värde och rätt. Om den får fortsätta så får vi ett Sverige som alltmer slits isär, där ett fåtal rika blir ännu rikare medan andra kastas ut i otrygghet. Ett sådant Sverige vill jag inte ha. Jag vill vara med och föra Sverige i en annan riktning, mot ett samhälle där klyftorna mellan människor minskar, där trygga socialförsäkringar ger ett rimligt skydd mot arbetslöshet och sjukdom och där arbetslivet välkomnar alla. Jag vill ha ett Sverige som präglas av jämlikhet, frihet och solidaritet.