Fråga facket Fråga facket

Socialdemokraterna och LO bjuder in till SAMAKs första seminarium om den nordiska modellen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I höstas startade Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté (SAMAK) ett projekt om den Nordiska modellen - Nordmod. Intresset från forskare och andra att medverka i framtidsdebatten har varit stort. Nu är det 12 forskare och en referensgrupp som hjälper Socialdemokraterna och LO att tänka nytt och stresstesta den Nordiska modellen.

På ett seminarium den 10 april presenterar Carin Jämtin och Tobias Baudin projektet. Därefter följer en presentation av de första två rapporterna i Nordmod-projektet - Befolkningsutvecklingen och de nordiska välfärdsstaterna och Nordisk skattepolitik mot 2030. Rapportförfattarna Tone Fløtten, FAFO och Johan Christensen European University Institute (EUI) Florens medverkar.

Efter rapportpresentationerna kommer Leif Jakobsson, vice ordförande i skatteutskottet, Lena Hallengren, ordförande i socialutskottet, Tobias Baudin, förste vice ordförande LO och LO-ekonomen Torbjörn Hållö att kommentera rapporterna.


Tid: 10 april, kl. 13.30-16.00.

Plats: Riksdagen, lokal Mittpoolen, Riksgatan 2

Moderator: Morgan Johansson, riksdagsledamot (S)

Anmälan: Till Ingela Nilsson, pressekreterare för Socialdemokraterna i riksdagen; ingela.nilsson@riksdagen.se, senast den 9 april.


Välkomna!


Presskontakt

Ingela Nilsson, pressekreterare Socialdemokraterna i riksdagen, 072-210 95 25

Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare LO, 070-224 05 30SAMAK, är Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté och består av de fem nordiska Socialdemokratiska partierna och LO i varje land. Medlemmar är även partierna på Åland, Grönland och Färöarna och allt startade för över 100 år sedan. Ordförande just nu för SAMAK är Helle Thorning-Schmidt, partiordförande och statsminister i Danmark. Ledning är Parti-, och LO sekreterarna i varje land. SAMAK arbetar genom arbetsgrupper, seminarier och möten inom alla områden som bedöms viktiga för arbetarrörelsen. Nyast är forskningsprojektet Nordiska modellen till år 2030 döpt till Nordmod2030.

Nordmod 2030 är ett gemensamt nordiskt forskningsprojekt om effekterna av den internationella och nationella utvecklingen och dess påverkan på den nordiska arbetsmarknaden och välfärden. Syftet är att identifiera och diskutera risker och utmaningar länderna måste uppmärksamma och klara under åren fram till år 2030. Projektets syfte är att ge kunskap som kan ligga till grund för utformningen av strategier, för att utveckla och förnya de nordiska sociala välfärdsmodellerna samt vinna val.