Fråga facket Fråga facket

Socialdemokraterna och LO bjuder in till seminarium om den nordiska modellen

I höstas startade Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté (SAMAK) ett projekt om den Nordiska modellen – NORDMOD. Intresset från forskare och andra att bistå arbetarrörelsen och medverka i framtidsdebatten har varit stort. Nu är det 12 forskare och en referensgrupp som ”hjälper oss tänka nytt och stresstesta den Nordiska modellen”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

På ett seminarium den 17 april presenteras de första två rapporterna – Befolkningsutvecklingen och de nordiska välfärdsstaterna och Nordisk skattepolitik mot 2030. Via TV medverkar rapportförfattarna Tone Fløtten, Fafo och Johan Christensen, European University Institute (EUI) Florens. Efter rapportpresentationerna kommer Leif Jakobsson, vice ordförande i skatteutskottet, Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet, Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande och Torbjörn Hållö, LO-ekonom, att kommentera rapporterna.

Tid: 17 april, kl. 18.00–20.00
Plats: ABF, Sveavägen 41
Moderator: Morgan Johansson, riksdagsledamot (S)

Välkomna!