Fråga facket Fråga facket

Socialdemokraterna och LO kräver socialt protokoll i EU för trygga jobb

Kollektivavtal LO och Socialdemokraterna kräver ett socialt protokoll i EU för att skapa en bättre balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter för löntagarna på EUs inre marknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är överens med socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven om betydelsen av trygga villkor på arbetsmarknaden.
LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är överens med socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven om betydelsen av trygga villkor på arbetsmarknaden.

Löntagarnas intressen

Full sysselsättning är vårt övergripande politiska mål. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går för oss före allt annat. Jobben ska sättas främst i politiken.

Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på starka ansvarsfulla fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor – vare sig i Sverige eller i EU.

Därför kräver LO och Socialdemokraterna att ett socialt protokoll upprättas i EU. Ett socialt protokoll kan skapa en bättre balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter för löntagarna på EUs inre marknad.

Villkorad fördragsändring

Vid en eventuell fördragsändring i EU kommer Socialdemokraterna att ställa krav på att ett socialt protokoll införs i EU och villkora en fördragsändring med ett socialt protokoll.

- Detta är en mycket viktig överenskommelse. Ett socialt protokoll skulle inte lösa alla problem på den europeiska arbetsmarknaden, men det skulle stärka löntagarnas ställning, säger Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven.

- I en tid då allt fler arbetstagare upplever att deras löner och arbetsvillkor är satta under press är det viktigt att vi tar strid för en politisk förändring, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Om vi menar allvar med att vi ska konkurrera med kunskap och kompetens måste incitamenten på marknaden förändras. Idag kan oseriösa företag tjäna stora pengar på låga löner, usla arbetsvillkor och skattekonkurrens.

Fördragsändringar

Beslutet att villkora en fördragsändring är kopplat till fullständiga fördragsändringar som går igenom det ordinarie ändringsförfarandet med konvent och efterföljande regeringskonferens. Mindre ändringar inom ramen för det förenklade ändringsförfarandet ska bedömas från fall till fall.

Fler förslag

Socialdemokraterna och LOs gemensamma arbetsgrupp har arbetat fram en rad förslag för att stärka EUs sociala dimension. Läs mer i rapporten För ett socialt Europa.