Fråga facket Fråga facket

Stärk parternas inflytande över gymnasieskolans yrkesprogram

Idag presenterar LOs förbundsgemensamma projekt ”Arbetsmarknaden efter krisen” sin utbildningspolitiska rapport. Rapporten tar upp en rad allvarliga problem med gymnasieskolan. Fokus ligger på yrkesprogrammen och övergången från utbildning till arbetsmarknad. Rapporten har även ett brett perspektiv på hela utbildningssystemet, från grundskolan till vuxenutbildningen. I rapporten presenteras också förslag på ett antal större reformer och åtgärder för att vända den negativa utvecklingen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Till de stora och växande problemen hör ungdomars bristande intresse att välja ett yrkesprogram, de omfattande avbrotten från utbildningarna och bristen på kvalitet och dimensionering i förhållande till vad branscherna efterfrågar. Övergången från utbildning till arbetsmarknaden är dessutom i många fall alltför svag.

– Det kanske mest allvarliga är att så få är intresserade av yrkesutbildningar idag. Bara lite mer än var  fjärde elev väljer ett yrkesprogram. Det resulterar i att utbildningar på vissa håll tvingas läggas ner, samtidigt som efterfrågan från arbetsgivarna är stor.Endast  genom att öka inflytandet för branschernas parter och genom att stärka de nationella och regionala programråden, kan intresset och kvaliteten öka igen, säger LOs utbildningspolitiska utredare Thomas Hagnefur.

Regeringen hyser stora förhoppningar om att många problem kan lösas genom den gymnasiala lärlingsutbildningen. Men resultaten från lärlingsförsöket pekar hittills i motsatt riktning med många avbrott och få som lyckades få ett slutbetyg.

– Vi tror inte att utbildningsformen i sig är avgörande. En bättre lösning är att ge parterna inflytande över ”sina” yrkesprogram, och möjligheten att anpassa det arbetsplatsförlagda lärandet utifrån branschens behov och förutsättningar. Det gynnar yrkesprogrammen bättre än en gymnasial lärlingsutbildning, säger Thomas Hagnefur.