Fråga facket Fråga facket

Stärkt skydd för förtroendevalda

Skyddet för fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna behöver stärkas. Det enades LO-kongressen om idag. Däremot anser inte kongressen att det krävs en lagändring för att hindra arbetsgivare från att kringå anställningsskyddet och säga upp eller avskeda mot att de betalar skadestånd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bakgrunden är företaget Arrivas uppmärksammade avskedande av ett skyddsombud i Stockholm förra året. Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, har arbetsgivare idag rätt att köpa sig fria även om Arbetsdomstolen skulle ogiltigförklara uppsägningen eller avskedet.

Denna möjlighet att köpa ut ”besvärliga” förtroendevalda som står upp för arbetstagarnas intressen är ett allvarligt slag mot både den enskilde, mot arbetstagarna och mot den fackliga organisationen.  Och det avskräcker andra från att ta på sig företroendeuppdrag, menar Seko region Stockholm i en motion till kongressen. 

Kongressen delar uppfattningen att det skyddet för förtroendevalda behöver stärkas och att det är allvarligt när arbetsgivare kringgår anställningsskyddet genom att köpa sig fria genom skadestånd. Men samtidigt påpekas att detta ibland kan vara en väg ut ur svåra konflikter på en arbetsplats och att antalet fallet inte är så många att reglerna behöver ändras.