Fråga facket Fråga facket

Staten tvingar fram lägre löner och sämre villkor för utländsk arbetskraft

En ny LO-rapport visar hur utländsk arbetskraft drabbas av lägre löner och sämre villkor när staten pressar kostnaderna vid upphandling av stora infrastrukturprojekt. LO kräver nu att Lagen om offentlig upphandling skrivs om och att Lex Laval rivs upp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I en ny rapport, När arbetskraftskostnaderna pressar priset, granskar LO tre stora infrastrukturprojekt där Trafikverket, tidigare Banverket och Vägverket, står som beställare. De tre infrastrukturprojekten är Norra länken och Citybanan i Stockholm samt Citytunneln i Malmö.

Vägverket och Banverket har aktivt pressat priserna vid upphandlingsprocessen. Det har lett till att huvudentreprenörer som anlitar underentreprenörer med stor andel utländsk arbetskraft fått en stor del av upphandlingen. Enligt LOs rapport är 45 procent av arbetskraften på de granskade projekten skatteskyldig i annat land än Sverige.

Löneskillnaden mellan svenska och utländska arbetstagare är stor. Det finns uppgifter som visar att de utländska arbetstagarna i vissa fall endast har 55 procent av den bruttolön en motsvarande svensk arbetstagare har. Det framkommer också uppgifter om hur företag byter namn och organisationsnummer en gång per år och skriver anställningskontrakt på 6 månader med sina anställda för att undvika svensk inkomstskatt.

Rapporten visar på en högre olycksfallsfrekvens än normalt vid två av de granskade infrastrukturprojekten. Normalt ligger olycksfallsfrekvensen vid anläggningsprojekt på 11-18 olyckor per 1 000 anställd och år. Vid Citybanan inträffade 31,4 arbetsolyckor per 1 000 anställd och år. Vid Citytunneln i Malmö inträffade 20,5 olyckor per 1 000 anställd och år.

– Vi ser hur staten aktivt pressar kostnaderna vid upphandlingen av infrastrukturprojekt och hur utländsk arbetskraft får betala priset i form av lägre löner och sämre villkor, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh i en kommentar till rapporten.

– LO kräver att Lagen om offentlig upphandling skrivs om så att krav om villkor motsvarande kollektivavtal kan ställas vid upphandlingar. Skattemedel ska inte användas på ett sådant sätt att de bidrar till lönedumpning och osund konkurrens. Sverige måste samtidigt skriva under konventionen ILO 94 om villkoren vid offentlig upphandling, säger Per Bardh.

– LO kräver också att Lex Laval, den lag som regeringen infört och som gör det frivilligt för utländska företag att tillämpa svenska löne- och anställningsvillkor, rivs upp, säger Per Bardh.

Rapporten När arbetskraftskostnaderna pressar priset bifogas nedan.

För mer information kontakta LOs pressinformation.