Fråga facket Fråga facket

Stora brister i regeringens handlingsplan för arbetsmiljö

Arbetsmarknadsminister Tobias Billström har idag presenterat regeringens handlingsplan för arbetsmiljö 2010-2015. LO saknar en rad nödvändiga förbättringar av det nationella arbetsmiljöarbetet i regeringens handlingsplan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Under den förra mandatperioden fick Arbetsmiljöverket minskade resurser, Arbetslivsinstitutet lades ned och kraven på arbetsgivarna sänktes. När Tobias Billström nu presenterar en ny handlingsplan saknas de avgörande förbättringar som krävs för att alla ska få en trygg och säker arbetsmiljö. Förhållandena på våra arbetsplatser gör att människor slås ut från arbetslivet. Det blundar de borgerliga partierna för, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

– Alla anställda måste få rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Arbetsmiljöforskningen måste utvecklas. Arbetsmiljöverkets statistik måste anpassas till verkligheten och Sveriges arbetsmiljötillsyn måste leva upp till FN:s rekommendationer. Inget av detta finns med i regeringens handlingsplan, säger Ulla Lindqvist.

LO anser att Sveriges arbetsmiljötillsyn måste leva upp till rekommendationerna från FN:s arbetsmarknadsorgan, ILO. ILO rekommenderar en inspektör per 10 000 anställda, en nivå som Sverige klarade innan den borgerliga regeringen gjorde sina nedskärningar. För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser till Arbetsmiljöverket.

LO anser också att Arbetsmiljöverkets statistik måste anpassas till verkligheten. I dag ger den en starkt missvisande bild av hur läget faktiskt är. En översyn av hela systemet för arbetsskadeprövning är nödvändig.

Arbetsmiljöforskningen måste utvecklas. Inom EU var Portugal, innan regeringen Reinfeldt tillträdde, ensamma om att sakna en statlig plattform för arbetsmiljöforskning. Sverige behöver ett sammanhållande organ där arbetslivets forskningsbehov kan formuleras och där kunskaper kring pågående forskning finns samlad.

Alla anställda måste få rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete är extremt lönsamt i ett samhällsperspektiv. Trots detta har i dag de som mest behöver företagshälsovård minst tillgång till den. Det gäller exempelvis kvinnor inom handel, transport, fastighetsskötsel, hotell och restaurang. LOs krav är att samtliga företag i alla branscher ska ha tillgång till företagshälsovård.

För mer information kontakta LOs pressinformation.