Fråga facket Fråga facket

Stora löneskillnader i Sveriges Jämställdhetsbarometer

Opinionsbildning För första gången presenterar LO idag Sveriges Jämställdhetsbarometer. Den visar att de stora skillnaderna i tid, makt och pengar mellan kvinnor och män är starkt kopplade till den ojämlika fördelningen av betalt och obetalt arbete. Vi menar att det nuvarande inkomstmåttet är missvisande. Därför introducerar vi ett nytt lönemått – faktiskt månadslön.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jämställdhetsbarometern visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män, i kombination med skillnaden mellan arbetare och tjänstemän, innebär stora ekonomiska klyftor. En viktig förklaring är att kvinnors yrken och arbetsuppgifter värderas och betalas lägre än mäns.

Vanligtvis brukar löneskillnader mellan kvinnor och män redovisas med månadslöner motsvarande heltid. Det ger en kraftigt missvisande bild av de pengar som finns i plånboken varje månad.

 - Vi menar att det istället är viktigt att synliggöra de faktiska månadslönerna, som också speglar det utbredda deltidsarbetet bland kvinnor. Därför introducerar vi ett nytt lönemått - faktisk månadslön, säger Ulrika Vedin, utredare LO.

Med det nya lönemåttet ser vi följande genomsnittlig faktiskt månadslön:

  • Arbetarkvinnor 17 000 kronor per månad
  • Män i arbetaryrken 23 000 kronor
  • Tjänstemannakvinnor 27 400 kronor
  • Tjänstemän 36 700 kronor
  • En skillnad på 20 000 kronor i faktisk lön per månad mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken.

Förståelsen av livspusslet måste fördjupas och kopplas till hur fördelningen av tid, makt och pengar ser ut. Politiker från både höger och vänster har gått från att stärka välfärden som kommer alla till del, till individuella lösningar, som når ett litet antal. Jämställdhet har snarast reducerats till rätten att få välja.

- Det är inte rimligt att det är individuella ekonomiska villkor som ska avgöra om man får livet att gå ihop eller inte. För arbetarkvinnor innebär de ekonomiska villkoren att det är omöjligt att köpa sig mer tid genom exempelvis städhjälp eller hemleverans av matkassar. Lösningarna måste gynna kvinnor och män i alla inkomstgrupper, säger Joa Bergold, utredare LO.

LO presenterar i Sveriges jämställdhetsbarometer några förslag på reformer för att stärka kvinnors ställning i arbetslivet:

  • Lagstiftningen ska stödja rätten till heltid och trygga anställningar.
  • Föräldraförsäkringen ska tredelas. LO vill i ett första steg att fyra månader reserveras för vardera föräldern.
  • I verksamheter som finansieras med skattemedel ska rätten till heltid och trygga anställningar göras till norm.
  • Stärk statsbidragen till kommuner och landsting med 30 miljarder kronor. Detta bör komma kvinnor i arbetaryrken till del genom förbättringar av arbetsvillkoren.

 - Men det är inte bara politikerna som har ett ansvar. LO har också ett stort ansvar. Bland annat genom att driva rätten till heltid och trygga anställningar i avtalsförhandlingar. Och genom vårt inflytande i löneförhandlingar omfördela och uppvärdera kvinnors yrken och praktiska yrkeskompetens för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Här kan du läsa hela Jämställdhetsbarometern.