Fråga facket Fråga facket

Stort missnöje med sjukvård och skola i Norra Sverige ibland LO‑medlemmar

Välfärd Hela 64 procent av LO-medlemmarna i Norra Sverige är oroliga för att inte få en plats i äldrevården när de blir äldre. Oron är också stark för att inte pensionen ska räcka till och för att man inte får vård när man blir sjuk. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av LO. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Missnöjet är även stort när det gäller arbetslösheten och skolan. Där svarar 52 respektive 64 procent att utvecklingen i det egna länet går åt fel håll.´

Undersökningen visar också att hela 87 procent är eniga om att regeringen misslyckats med att bekämpa arbetslösheten.

För att skapa nya arbetstillfällen pekar de flesta, 80 procent, på behovet av mer investeringar i välfärd och infrastruktur. Bara sex procent tror att skattesänkningar är rätt väg till fler jobb.

 

- Med en omfattande arbetslöshet och stora problem i skolan är det inte konstigt att LO-medlemmarna i Norra Sverige tycker att utvecklingen går åt fel håll, säger Ingela Edlund vice ordförande i LO, som under 2-4 september besöker Jämtland.

 

- Det finns en mycket starkt önskan bland LOs medlemmar att Sverige ska välja en ny politisk riktning, säger Ingela Edlund.

 

- Men med det parlamentariska läge som råder är risken stor för en blåbrun sörja, där Fredrik Reinfeldt fortsätter att regera med stöd av SD. En röst på SD är därför en röst på Reinfeldt som statsminister, varnar Ingela Edlund.

 

Över hälften, 53 procent, upplever också att inkomstskillnaderna i deras närområde har ökat de senaste fem åren. Och de allra flesta, 74 procent, tycker att det är negativt.

 


Fakta:

 

Novus-undersökningen, augusti 2014

 

Sammanlagt 3 000 intervjuade, varav 382 i Norra Sverige. Resultatet redovisas för nämnda region (resultat i riket inom parentes).

 


Valets viktigaste fråga:

 

Barnomsorg: 1 % (1 %)

 

Invandring/integration: 7 % (12 %)

 

Landets ekonomi: 7 % (9 %)

 

Miljö/klimat: 3 % ( 3%)

 

Pensioner: 6 % (3 %)

 

Sjukvården: 9 % (11 %)

 

Skatter: 4 % (2 %)

 

Skola och utbildning: 11 % (9 %)

 

Socialförsäkringar (a-kassa, sjukförs m m): 16 % (13 %)

 

Sysselsättning/arbetslöshet: 26 % (25 %)

 

Äldreomsorg: 3 % (3 %)

 

Annan fråga: 4 % (4 %)

 

Vet ej: 4 % (3 %)

 


Om du tvingas välja, vad av följande tror du ger flest jobb i ditt län?

 

Investeringar i välfärd och infrastruktur: 80 % (75 %)

 

Sänkta skatter: 6 % (8 %)

 

Vill inte välja: 3 % (4 %)

 

Vet ej: 11 % (13 %)

 


Vill du att mer resurser ska satsas på välfärden i din kommun (tes vård, skola och omsorg), även om det innebär höjda skatter?

 

Ja: 89 % (84 %)

 

Nej: 6 % (9 %)

 

Vet ej: 5 % (8 %)

 


Upplever du att inkomstskillnaderna i ditt närområde har ökat eller minskat de senaste fem åren?

 

Ökat: 53 % (50 %)

 

Ungefär oförändrat: 29 % (27 %)

 

Minskat: 1 % (1 %)

 

Vet ej: 18 % (22 %)

 


Vilken är din inställning till att inkomstskillnaderna ökar?

 

Positiv: 1 % (4 %)

 

Varken positiv eller negativ: 19 % (20 %)

 

Negativ: 74 % (70 %)

 

Vet ej: 6 % (6 %)

 


Tycker du att utvecklingen i ditt län går åt rätt eller fel håll när det gäller följande områden:

 

Sjukvården:

 

Rätt håll: 4 % (6 %)

 

Fel håll: 76 % (70 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 14 % (16 %)

 

Vet ej: 6 % (8 %)

 

 

Skolan:

 

Rätt håll: 8 % (8 %)

 

Fel håll: 64 % (62 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 22 % (20 %)

 

Vet ej: 6 % (11 %)

 

 

Arbetslösheten:

 

Rätt håll: 23 % (13 %)

 

Fel håll: 52 % (52 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 17 % (20 %)

 

Vet ej: 8 % (14 %)

 

 

Bostadsbyggande:

 

Rätt håll: 20 % (20 %)

 

Fel håll: 51 % (48 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 23 % (21 %)

 

Vet ej: 6 % (11 %)

 

 

Underhåll av vägar och järnvägar:

 

Rätt håll: 8 % (11 %)

 

Fel håll: 77 % (63 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 11 % (17 %)

 

Vet ej: 4 % (9 %)

 


Hur pass orolig är du för att inte få sjukvård om man blir sjuk?

 

Mycket orolig: 23 % (25 %)

 

Ganska orolig 41 % (37 %)

 

Inte särskilt orolig: 27 % (29 %)

 

Inte alls orolig: 9 % (8 %)

 

Vet ej: 0 % (1 %)

 


Hur pass orolig är du för att inte finns plats på äldreboende när man vill ha det?

 

Mycket orolig: 22 % (25 %)

 

Ganska orolig 42 % (38 %)

 

Inte särskilt orolig: 26 % (25 %)

 

Inte alls orolig: 7 % (8 %)

 

Vet ej: 3 % (4 %)

 


Hur pass orolig är du för att pensionen inte ska räcka  när den dagen kommer?

 

Mycket orolig: 42 % (44 %)

 

Ganska orolig 38 % (34 %)

 

Inte särskilt orolig: 15 % (16 %)

 

Inte alls orolig: 5 % (4 %)

 

Vet ej: 1 % (2 %)

 


Hur pass orolig är du för att bli utsatt för våld eller hot om våld?

 

Mycket orolig: 7 % (14 %)

 

Ganska orolig 19 % (24 %)

 

Inte särskilt orolig: 49 % (46 %)

 

Inte alls orolig: 24 % (14 %)

 

Vet ej: 2 % (2 %)

 


Hur pass orolig är du för att bli arbetslös?

 

Mycket orolig: 9 % (11 %)

 

Ganska orolig 18 % (17 %)

 

Inte särskilt orolig: 37 % (40 %)

 

Inte alls orolig: 34 % (30 %)

 

Vet ej: 1 % (2 %)

 


Tycker du att regeringen har lyckats eller misslyckats med att bekämpa arbetslösheten?

 

Lyckats: 5 % (10 %)

 

Misslyckats: 87 % (78 %)

 

Vet ej: 8 % (13 %)