Fråga facket Fråga facket

Svenska modellen knakar i fogarna

Ekonomi Idag släpps rapporten – Modell i förändring – om den Svenska modellen. Resultatet talar sitt tydliga språk. Den Svenska modellen är inte vad den en gång varit. Det är dags att vända den trenden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tre varningstecken

I rapporten gör forskarna Ingrid Esser vid Stockholms Universitet och Tomas Berglund vid Göteborgs universitet en genomgång av Sveriges position jämfört med övriga nordiska länder. I rapporten framkommer tre starka varningstecken för den Svenska modellen:

  • Sverige har högst ungdomsarbetslöshet i Norden, men allt lägre investeringar i utbildning och forskning
  • Sverige har ökat privatiseringen kraftigt, men förtroendet för välfärdsinstitutioner faller
  • Sverige slår Nordenrekord i fattigdom, med den högsta andelen fattiga på 20 år.

- Rapporten är oberoende och drar inga egna politiska slutsatser, men för oss talar siffrorna sitt tydliga språk. Den borgerliga regeringens 130 miljarder i skattesänkningar har inte lett till minskad ungdomsarbetslöshet – tvärtom har den ökat. De omfattande och ideologiskt drivna privatiseringarna som har lett till mer vinster i välfärden har inte ökat folkets förtroende för välfärden – tvärtom har det sjunkit. Privatiseringar och skattesänkningar har heller inte lett till minskad fattigdom som utlovades 2006 – även där har utvecklingen gått i motsatt riktning, säger Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna.

- Vi tar de alarmerande varningstecken som publiceras idag på allvar. Vi vill istället avsluta ungdomsarbetslösheten, genom investeringar i praktik och trainee-platser, utbildning och jobb garantera att ingen ung är arbetslös längre än 90 dagar. Vi vill satsa på en aktiv näringspolitik, med investeringar i samverkan, forskning och arbetsmarknadsutbildning så att nya jobb kan växa fram. Och vi väljer investeringar och demokratiskt ansvar för skolan och sjukvården framför nya privatiseringar och skattesänkningar, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

- Det är dags att vända trenden som beskrivs i rapporten, och gå från privat risk och skuldsättning till gemensamt ansvar och investering. Bara så kan Sverige åter ta ledningen bland våra nordiska grannländer och fortsätta vara ett land att vara stolt över för generationer framåt, avslutar Stefan Löfven.

Läs hela rapporten Modell i förändring här.

Se seminarie på Hotel Saltsjöbaden i LO Play

Bakgrund

För två år sedan inledde de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island det största forskningssamarbetet i den nordiska arbetarrörelsens historia. En stor grupp fristående forskare fick i uppdrag att utvärdera den nordiska modellen, och beskriva möjligheterna till utveckling av den fram till 2030.

I uppdraget ingick även att göra jämförelser av utvecklingen av den nordiska modellen mellan länderna. Idag släpper Tomas Berglund vid Göteborgs universitet och Ingrid Esser vid Stockholms rapporten Modell i förändring - Landrapport om Sverige.

Presskontakt:

Erik Nises, presskontakt Stefan Löfven, 072-239 55 79

Dan Lundqvist Dahlin, presskontakt Karl-Petter Thorwaldsson, 070-224 05 30